Mögel kan ge barn hälsoproblem

Trots att mögelallergi är sällsynt så finns det tecken som tyder på att vi människor reagerar starkt på olika typer av mögel. Det gäller inte minst barn vars luftgångar fortfarande utvecklas och därför är känsligare än hos vuxna. Mögel är en svamp som kan sprida sig i hemmet via små, osynliga sporer. Har du mögel måste du sanera det så snart du kan.

En mögelsanering är viktigt att utföra om man upptäcker mögel hemma hos sig. Det kan synas både i badrum, källare, vinden – men också på helt andra ställen som bakom soffan i vardagsrummet eller liknande. Har du möbel i ditt hem är det mycket viktigt att ni reder ut orsaken till varför möglet uppkom, och sanera det omedelbart. Det finns studier som visar att barn som bor i mögeldrabbade hus ökar risken för att drabbas av astma och rinit.

Svartmögel

Även om just mögelallergi är en ovanlig diagnos att få, så råder det inga större tvivel om att svartmögel har negativ inverkan på våra luftorgan. Forskarna har sett tendenser på att framför allt barn som vistas mycket i hus som är drabbade av mögel generellt också är de som drabbas av olika typer av luftvägsproblem. Därför bör man vara extra uppmärksam om det är så att man har barn i hushållet, det gäller både små barn och även upp i åldrarna. Även vuxna känner av och drabbas av mögel, många vittnar om huvudvärk, illamående och endel har till och med rapporterat att de tror sig blivit deprimerade till följd av möglet. En sanering behöver inte vara komplicerat, se till att ta reda på orsaken till möglets uppkomst så att ni inte riskerar att få ytterligare tillväxt igen.

Man upptäcker ständigt mögel i byggnader, det är en vanlig förekomst och det går att läsa om exempel på förskolor som måste evakueras på grund av mögel. Speciellt i vissa typer av hus och konstruktioner som inte är byggda med rätt material och rätt teknik. För ett så pass fuktigt land som Sverige är det mycket viktigt att man har svartmögel i åtanke när man bygger, eftersom förekomsten av mögel är så pass utbredd.