Vad är fördelarna med fönster?

dam vid fönsterLjusinsläpp via fönster är idag allt viktigare när hälsa och välmående är ett allt mer prioriterat område. Ökat ljusinsläpp har kommit att visa sig ha positiva hälsoeffekter där avsaknad av ljus kan leda till avsaknad av dygnsrytm. Fönster, och dessa av god kvalitet, har blivit en prioritet.

Ljusinsläpp, att kunna ta del av vår omgivning, energifyllda rum och möjligheten att släppa in frisk luft. Fördelarna är många med fönster i våra hem och den främsta fördelen tros hittas i ljusinsläppet. Smidighet och minimalt underhållningsarbete banar väg för PVC-fönster för att erbjuda våra hem en chans till maximalt insläpp av ljus i relation till minimalt underhållningsarbete.

Ljusinsläpp för en godare hälsa

Fönster av god kvalitet som erbjuder ett gott ljusinsläpp ses, av allt fler, som ett måste vid köp av bostad. Insläpp av ljus samt utblick över utomhusmiljön går hand i hand med ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa. Ljus signalerar till kroppen att arbeta och fyllas med energi. Ett godare humör, mer energi, förbättrade sömnvanor och ökad kognitiv förmåga är några få av många positiva hälsoeffekter som föds i möte med dagsljus. I möte med ett bra ljus erbjuds ökad trygghet, kvickhet och energi som ökar förmågan att på ett korrekt sätt kunna utföra de dagliga uppgifter vi ställs inför.

Avsaknad av dygnsrytm

Avsaknad av ljus kan ge upphov till känslor av instängdhet, trötthet, huvudvärk och spänningar i kroppen. Vid avmattning av dagsljus när vintern kryper på erbjuder fönster i vår bostad oss en chans att ta del av ljustimmarna. Med mörker kommer obalans, med obalans kommer trötthet och med trötthet kommer avsaknad av dygnsrytm. Kroppen olika celler arbetar kring vår dygnsrytm där ljuset matar cellerna till arbete. Vid avsaknad av ljus hamnar kroppens celler, organ samt kroppen hormoner i obalans och avsaknad av dygnsrytm blir ett faktum.

Att våra bostäder idag har fönster går hand i hand med dess positiva hälsoeffekter. Att välja och prioritera ett gott ljusinsläpp är att välja smart och att välja fönster av god kvalitet i din bostad är därmed av vikt. Ljuset ger upphov till ett ökat välmående.